Šiuo metu vykdomi projektai:

UAB Baltic home kuria ir diegia originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) modelį

Priemonė: Kūrybiniai čekiai COVID-19
Projekto biudžetas: 51 200,00 EUR (Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 30 000,00 EUR)
Projekto finansavimas: Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.
Projekto trukmė: 12 mėn
Projekto tikslas: Paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas..
Projekto veikla: Originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

Nuo 2021 m. gruodžio mėnesio UAB „Baltic home“ įgyvendina projektą „Originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0528“

UAB “BALTIC HOME“ BALDINIO SKYDO CECHO MODERNIZACIJA 03.3.1-LVPA-K-854-02-0125

Priemonė: Pramonės skaitmeninimas LT
Projekto biudžetas: 8 287 000,00 EUR
Skirtas finansavimas: 2 900 000,00 EUR
Projekto pradžia: 2020-11-12
Projekto pabaiga: 2023-09-01
Projekto tikslas: Įgyvendinti įmonės gamybos procesų skaitmeninimą, sudarant sąlygas darbo našumo augimui
Projekto veiklos:

  • Įmonės veikla per pastaruosius metus buvo perorientuota, sukurti nauji gamybiniai padaliniai, integruoti nauji gamybiniai procesai. Šiuo metu yra formuojamos tiekimo ir gamybinio proceso grandinės, investuojama į patalpų pritaikymą moderniai gamybai.
  • Atlikto technologinio audito metu įmonei rekomenduota įgyvendinti kompleksines priemones apimančias visą baldinio skydo gamybos liniją, įdiegiant papildomas automatizuotas CNC stakles, moderniomis vaizdo atpažinimo ir dirbtinio intelekto technologijomis paremtus skenavimo ir rūšiavimo mazgus, automatizuotus konvejerius. Esami baldinio skydo cecho gamybiniai įrenginiai turi būti integruoti į naujai suprojektuotą liniją.


Projektas įgyvendinamas: Įmonės gamybinėse patalpose Sodų g. 13, Žeimiuose, Jonavos rajone.

Įgyvendinant šį verslo planą tiesiogiai prisidedama prie Sumanios specializacijos prioritetinių krypčių įgyvendinimo, iš kurių labiausiai – „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“.

Finansavimas: iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas: UAB “Baltic home”

UAB “BALTIC HOME“ NETECHNOLOGINIŲ INOVACIJŲ DIEGIMAS 03.3.2-LVPA-K-832-02-0014

Projekto tikslas: Sumažinti neigiamą įmonės sukeliamą poveikį aplinkai. procesų skaitmeninimą, sudarant sąlygas darbo našumo augimui
Projekto veiklos:

  • Diegiama ir sertifikuojama aplinkos apsaugos vadybos pagal tarptautinio standarto ISO 14001 reikalavimus.
  • Atliekamas pagrindinių įmonės gaminamų gaminių ekologinis projektavimas per visą jų gyvavimo ciklą.


Projekto įgyvendinimo trukmė: 18 mėn
Projekto vertė 81.341 EUR
Finansavimas: iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas:
UAB “Baltic home”

UAB “BALTIC HOME“ TECHNOLOGINIS MODERNIZAVIMAS 03.3.1-LVPA-K-854-01-0032

Projekto tikslas: turimų įrenginių skaitmeninimas, diegiant išmaniuosius sensorius; terminalinių darbo stočių įrengimas; operatyvios verslo valdymo sistemos įdiegimas; vieno iš baldinio skydo gamybos įrenginių pilnas automatizavimas; įmonės gamybinio proceso pilnas išpildymas, diegiant šiuo metu trūkstamus, automatizuotus įrenginius - robotizuotą dažymo liniją, taip pat programuojamas medžio apdirbimo stakles.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 36 mėn
Projekto vertė 5.956.850 EUR
Finansavimas: iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas:
UAB “Baltic home”

UAB BALTIC HOME GAMINAMŲ BALDŲ LINIJŲ DIZAINO SUKŪRIMAS NR. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0151

Priemonė: Dizainas LT
Šio projekto rėmuose planuojama sukurti 3 unikalių baldų linijų dizainų rinkinius, susidedančius iš stalo, kėdės:

  • Masyvių ąžuolo imitacijos baldų su medžio drožlių sluoksniu;
  • Ultra lengvų medinių baldų;
  • Prabangių medinių ofiso baldų.


Įmonė per pastaruosius 2 metus atliko ženklias investicijas į baldų gamybos linijų įrengimą. Įmonė pradeda gaminti įvairius medinius baldus ir komponentus, todėl atsirado ženklus šių produktų dizaino sukūrimo poreikis. įmonė dalyvaudama tarptautinėse baldų parodose pamatė aiškų naujų baldų dizainų poreikį ir yra nusistačiusi pagrindines dizaino gaires naujiems produktams.

  • Dizainas bus kuriamas naujiems, originaliems baldams.
  • Dizaino sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės dizaino kompaniją.


Projekto įgyvendinimo trukmė: 12 mėn.
Projekto vertė: 60.000 EUR
Skirtas finansavimas: 30.000 EUR
Finansavimas: iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto vykdytojas: UAB “Baltic home”