UAB “BALTIC HOME“ BALDINIO SKYDO CECHO MODERNIZACIJA

03.3.1-LVPA-K-854-02-0125

 

Priemonė: Pramonės skaitmeninimas LT

 

Projekto biudžetas: 8 287 000,00 EUR

 

Skirtas finansavimas: 2 900 000,00 EUR

 

Projekto pradžia 2020-11-12

 

Projekto pabaiga 2023-09-01

 

Projekto tikslas: Įgyvendinti įmonės gamybos procesų skaitmeninimą, sudarant sąlygas darbo našumo augimui

 

Projekto veiklos:

 

Įmonės veikla per pastaruosius metus buvo perorientuota, sukurti nauji gamybiniai padaliniai, integruoti nauji gamybiniai procesai. Šiuo metu yra formuojamos tiekimo ir gamybinio proceso grandinės, investuojama į patalpų pritaikymą moderniai gamybai.

 

Atlikto technologinio audito metu įmonei rekomenduota įgyvendinti kompleksines priemones apimančias visą baldinio skydo gamybos liniją, įdiegiant papildomas automatizuotas CNC stakles, moderniomis vaizdo atpažinimo ir dirbtinio intelekto technologijomis paremtus skenavimo ir rūšiavimo mazgus, automatizuotus konvejerius. Esami baldinio skydo cecho gamybiniai įrenginiai turi būti integruoti į naujai suprojektuotą liniją.

 

Projektas įgyvendinamas įmonės gamybinėse patalpose Sodų g. 13, Žeimiuose, Jonavos rajone.

 

Įgyvendinant šį verslo planą tiesiogiai prisidedama prie Sumanios specializacijos prioritetinių krypčių įgyvendinimo, iš kurių labiausiai – „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“.

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Projekto vykdytojas: UAB “Baltic home”

.

.