UAB “BALTIC HOME“ NETECHNOLOGINIŲ INOVACIJŲ DIEGIMAS

03.3.2-LVPA-K-832-02-0014

 

Projekto tikslas: sumažinti neigiamą įmonės sukeliamą poveikį aplinkai.

 

Projekto veiklos:

 

Projekto metu bus vykdomos dvi pagrindinės veiklos –  diegiama ir sertifikuojama aplinkos apsaugos vadybos pagal tarptautinio standarto  ISO 14001 reikalavimus bei atliekamas pagrindinių įmonės gaminamų gaminių ekologinis projektavimas per visą jų gyvavimo ciklą (2 veikla).

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.


Projekto vertė – 81. 341 EUR

 

Finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo.

 

Projekto vykdytojas: UAB "Baltic Home"