• Sodų g. 13, Žeimiai,
    Jonavos r.
  • +370 659 91234
    info@baltichome.lt
Bendroji informacija

Ši privatumo politika nustato UAB „Baltic Home“, juridinio asmens kodas 302521777, buveinės/biuro adresas: Neries kr. 16, Kaunas, elektroninio pašto adresas: info@baltichome.lt (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės/tinklapio lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Aktualios privatumo politikos redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

UAB „Baltic Home“ gerbia įmonės tinklapio lankytojų bei klientų privatumą ir užtikrina Asmens duomenų, pateiktų naudojantis tinklapio priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas.

Privatumo politikos tikslas – informuoti tinklapio lankytojus/klientus, apsaugoti ir ginti jų asmeninę informaciją nuo neteisėto naudojimo. Interneto svetainės/tinklapio lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

UAB „Baltic Home“ tretiesiems asmenims nesuteikia prieigos prie svetainės/tinklapio lankytojų ir kitų duomenų subjektų Asmeninės informacijos, taip pat be atskiro sutikimo neperduoda jokios informacijos jokiems tretiesiems asmenims.

Interneto svetainės lankytojų asmens duomenys, slapukų naudojimas

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tinklapis automatiškai nerenka jokių Jūsų Asmeninių duomenų. Tinklapyje naudojami Slapukai skirti užtikrinti taisyklingą tinklapio veikimą ir lankytojų naršymo patirtį, taip pat gaunamų statistinių tinklapio duomenų dėka įmonė gali tobulinti savo internetinę svetainę.

Tinklapio lankytojų naršymo po svetainę duomenys bus renkami tik statistikos tikslais Google Analytics programos (taip turime galimybę tobulinti savo tinklapį), tačiau konkrečių duomenų, kaip IP adreso ar/ir asmeninės informacijos, asmens duomenų – ši programa NERENKA.

Slapukai

Valdytojas naudoja šių rūšių/skirtingų paskirčių Slapukus:

Seanso slapukai

Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai

Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo.

Trečiųjų šalių slapukai

Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso UAB „Baltic home“. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, mūsų svetainės naršymo metu yra „Google Analytics“ slapukai, skirti stebėti svetainę. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudoja interneto puslapį. Mes naudojame tokią informaciją ruošti ataskaitas, gerinti mūsų svetainės kokybę. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics“.

Norėdami gauti daugiau informacijos, galite aplankyti:

http://www.google.com/analytics

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti: www.allaboutcookies.org.

Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Slapukus apriboti ar užblokuoti tinklapio lankytojai gali valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norima, kad interneto svetainės/tinklapio lankytojo įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, reiktų pritaikyti interneto naršyklės nustatymus taip, kad būtų pranešama prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus reikalinga atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.
Tačiau, uždraudžiant bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galima negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys

Asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, asmens duomenis Valdytojas tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Valdytojas gauna iš kandidato, kuris kreipiasi el. Paštu, telefonu, ar atvyksta tiesiogiai į įmonę ir kreipiasi dėl darbo, iš ,,CV.Bankas,, esančios darbdaviams skirtos įmonės prieigos (Įmonės CV.Bankas prieigoje yra įdiegtas automatinis autsakiklis, besikreipiantiems kandidatams ir siunčiantiems savo CV apie duomenų tvarkymo NESUTIKIMĄ ar SUTIKIMĄ, į kurį jis gali atsakyti arba ne).

Kandidato pateiktus ir savarankiškai surinktus duomenis apie kandidatą Valdytojas saugo dvejus (2) metus. Suėjus šiam terminui – valdytojo įgaliotas asmuo – juos sunaikina. Kandidatas turi teisę/gali kreiptis el.paštu(raštu) į įmonę ir reikalauti sunaikinti jo duomenis iki duomenų saugojimo termino pabaigos.

Informacija apie teises

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:

Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis
Teisės susipažinti su asmens duomenimis įgyvendinimo tvarka:
Kreipiamasi raštu (el. paštu ar reg. paštu) į įmonę. Kreipimasis apsvarstomas per 30 d. laikotarpį. Atsiunčiamas raštiškas atsakymas.
Besikreipiančiojo Reikalavimo, esančio Kreipimesi – sąlygų, nurodymų vykdymas - esant tik pagrįstam motyvui/priežasčiai, ir teisiniam pagrindui.

Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis
Teisės reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinimo tvarka:
Kreipiamasi raštu (el. paštu ar reg. paštu) į įmonę. Kreipimasis apsvarstomas per 30 d. laikotarpį. Atsiunčiamas raštiškas atsakymas.
Besikreipiančiojo Reikalavimo, esančio Kreipimesi – sąlygų, nurodymų vykdymas - esant tik pagrįstam motyvui/priežasčiai, ir teisiniam pagrindui.

Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis
Teisės reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis įgyvendinimo tvarka:
Kreipiamasi raštu (el. paštu ar reg. paštu) į įmonę. Kreipimasis apsvarstomas per 30 d. laikotarpį. Atsiunčiamas raštiškas atsakymas.
Besikreipiančiojo Reikalavimo, esančio Kreipimesi – sąlygų, nurodymų vykdymas - esant tik pagrįstam motyvui/priežasčiai, ir teisiniam pagrindui.

Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti.
Teisės reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą įgyvendinimo tvarka:
Kreipiamasi raštu (el. paštu ar reg. paštu) į įmonę. Kreipimasis apsvarstomas per 30 d. laikotarpį. Atsiunčiamas raštiškas atsakymas.
Besikreipiančiojo Reikalavimo, esančio Kreipimesi – sąlygų, nurodymų vykdymas - esant tik pagrįstam motyvui/priežasčiai, ir teisiniam pagrindui.

Teisę į duomenų perkeliamumą
Teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo tvarka:
Kreipiamasi raštu (el. paštu ar reg. paštu) į įmonę. Kreipimasis apsvarstomas per 30 d. laikotarpį. Atsiunčiamas raštiškas atsakymas.
Besikreipiančiojo Reikalavimo, esančio Kreipimesi – sąlygų, nurodymų vykdymas - esant tik pagrįstam motyvui/priežasčiai, ir teisiniam pagrindui.

Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys
Teisės nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys įgyvendinimo tvarka:
Kreipiamasi raštu (el. paštu ar reg. paštu) į įmonę. Kreipimasis apsvarstomas per 30 d. laikotarpį. Atsiunčiamas raštiškas atsakymas.
Besikreipiančiojo Reikalavimo, esančio Kreipimesi – sąlygų, nurodymų vykdymas - esant tik pagrįstam motyvui/priežasčiai, ir teisiniam pagrindui.

Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai
Teisės paduoti skundą priežiūros institucijai įgyvendinimo tvarka:
Kreipiamasi raštu (el. paštu ar reg. paštu) į įmonę. Kreipimasis/skundas apsvarstomas per 30 d. laikotarpį. Atsiunčiamas raštiškas atsakymas. Besikreipiančiojo skundo, esančio Kreipimesi – sąlygų, nurodymų vykdymas - esant tik pagrįstam motyvui/priežasčiai, ir teisiniam pagrindui.
Tuo atveju – jei įmonė neatsako į besikreipiančiojo skundą per 30 dienų, jis turi teisę kreiptis į AD instituciją.
Tais atvejais, kai įgyvendinamos asmenų teisės, asmenys, pateikiantys rašytinį prašymą Valdytojo buveinės/biuro adresu registruotu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

UAB „Baltic Home“ pasilieka sau teisę koreguoti šią Privatumo Politiką ar bet kurią jos dalį, ir bet kurią su tuo susijusią informaciją.

Visos intelektinės nuosavybės teisės į įmonės el. Svetainę/tinklapį ir visą jos turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti ją ir jos turinį, įskaitant autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso el. svetainės savininkui - įmonei.

El. Svetaines/tinklapio naudotojas/lankytojas įsipareigoja nenaudoti el.svetainės ir (ar) bet kokio jos turinio konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti.

Kontaktai

Norėdami informuoti mus apie Privatumo politikos pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, prašome kreiptis el. paštu info@baltichome.lt arba mob. tel. +370 659 91234

Į Jūsų užklausas, gautas raštu, atsakysime per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.