Šiuo metu vykdomi projektai

UAB “BALTIC HOME“ BALDINIO SKYDO CECHO MODERNIZACIJA

03.3.1-LVPA-K-854-02-0125

 

Priemonė: Pramonės skaitmeninimas LT

 

Projekto biudžetas: 8 287 000,00 EUR

 

Skirtas finansavimas: 2 900 000,00 EUR

 

Projekto pradžia 2020-11-12

 

Projekto pabaiga 2023-09-01

 

Projekto tikslas: Įgyvendinti įmonės gamybos procesų skaitmeninimą, sudarant sąlygas darbo našumo augimui

 

Projekto veiklos:

 

Įmonės veikla per pastaruosius metus buvo perorientuota, sukurti nauji gamybiniai padaliniai, integruoti nauji gamybiniai procesai. Šiuo metu yra formuojamos tiekimo ir gamybinio proceso grandinės, investuojama į patalpų pritaikymą moderniai gamybai.

 

Atlikto technologinio audito metu įmonei rekomenduota įgyvendinti kompleksines priemones apimančias visą baldinio skydo gamybos liniją, įdiegiant papildomas automatizuotas CNC stakles, moderniomis vaizdo atpažinimo ir dirbtinio intelekto technologijomis paremtus skenavimo ir rūšiavimo mazgus, automatizuotus konvejerius. Esami baldinio skydo cecho gamybiniai įrenginiai turi būti integruoti į naujai suprojektuotą liniją.

 

Projektas įgyvendinamas įmonės gamybinėse patalpose Sodų g. 13, Žeimiuose, Jonavos rajone.

 

Įgyvendinant šį verslo planą tiesiogiai prisidedama prie Sumanios specializacijos prioritetinių krypčių įgyvendinimo, iš kurių labiausiai – „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“.

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

 

Projekto vykdytojas: UAB “Baltic home”

UAB “BALTIC HOME“ NETECHNOLOGINIŲ INOVACIJŲ DIEGIMAS

03.3.2-LVPA-K-832-02-0014

 

Projekto tikslas: sumažinti neigiamą įmonės sukeliamą poveikį aplinkai.

 

Projekto veiklos:

 

Projekto metu bus vykdomos dvi pagrindinės veiklos –  diegiama ir sertifikuojama aplinkos apsaugos vadybos pagal tarptautinio standarto  ISO 14001 reikalavimus bei atliekamas pagrindinių įmonės gaminamų gaminių ekologinis projektavimas per visą jų gyvavimo ciklą (2 veikla).

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.


Projekto vertė – 81. 341 EUR

 

Finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo.

 

Projekto vykdytojas: UAB "Baltic Home"

 

UAB “BALTIC HOME“ TECHNOLOGINIS MODERNIZAVIMAS

03.3.1-LVPA-K-854-01-0032

 

Projekto tikslas: turimų įrenginių skaitmeninimas, diegiant išmaniuosius sensorius; terminalinių darbo stočių įrengimas; operatyvios verslo valdymo sistemos įdiegimas; vieno iš baldinio skydo gamybos įrenginių pilnas automatizavimas; įmonės gamybinio proceso pilnas išpildymas, diegiant šiuo metu trūkstamus, automatizuotus įrenginius - robotizuotą dažymo liniją, taip pat programuojamas medžio apdirbimo stakles.

 

 

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.


Projekto vertė – 5.956.850 EUR

 

Finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo.

 

Projekto vykdytojas: UAB "Baltic Home"

 

UAB BALTIC HOME GAMINAMŲ BALDŲ LINIJŲ DIZAINO SUKŪRIMAS

NR. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0151

 

Šio projekto rėmuose planuojama sukurti 3 unikalių baldų linijų dizainų rinkinius, susidedančius iš stalo, kėdės:

1. Masyvių ąžuolo imitacijos baldų su medžio drožlių sluoksniu;

2. Ultra lengvų medinių baldų;

3. Prabangių medinių ofiso baldų.

 

Dizainas bus kuriamas naujiems, originaliems baldams.

Dizaino sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės dizaino kompaniją.

 

Įmonė per pastaruosius 2 metus atliko ženklias investicijas į baldų gamybos linijų įrengimą. Įmonė pradeda gaminti įvairius medinius baldus ir komponentus, todėl atsirado ženklus šių produktų dizaino sukūrimo poreikis. įmonė dalyvaudama tarptautinėse baldų parodose pamatė aiškų naujų baldų dizainų poreikį ir yra nusistačiusi pagrindines dizaino gaires naujiems produktams.

 

Priemonė: Dizainas LT

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn.


Projekto vertė – 60.000 EUR

 

Skirtas finansavimas – 30.000 EUR

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Projekto vykdytojas: UAB "Baltic Home"